Klicka på bilder och länkar för att finna mer info.  
  Fjärås Bräcka Fjärås Bräcka — Karta: Fjärås Bräcka
Fjärås Bräcka är en av landets förnämsta lämningar från istiden. Den ligger tvärs över sjön Lygnerns dalgång och dämmer upp sjön till 15 meter över havsytan. På åsen finns ett gravfält med resta stenar, gravhögar, runda stensättningar och skeppssättningar. Det anses ha varit i bruk mellan åren 800-1100 e.Kr. Vid Fjärås Bräcka finns också Naturum, med café och en utställning om bygdens natur och kulturhistoria.
 
  Gäddevik Naturreservatet Gäddevik — Karta: Gäddevik
I naturreservatet Gäddevik finns en vacker lövblandskog med inslag av 100-åriga ekar och bokar. Den bästa tiden att besöka Gäddevik är på våren då bokträdens blad ger en skir grönska. Lav- och mossintresserade kan botanisera bland sällsynta och hotade arter. Möjligheter till bad finns vid sandstrand och badklippor.
 
  Äskhult

Äskhults by — Karta: Äskhult
Äskhults by är ett kulturreservat. Byn är bevarad i historiskt skick och den har numera inga boende. Här kan du återuppleva livet på en gård under 1700-talet. Byn är unik genom att gårdarna vid laga skifte inte flyttades ut på ägorna. Stora delar av tillhörande marker med åkrar, kålgårdar och ljunghed har restaurerats.

 
  Ramhultafallet

Ramhultafallet— Karta: Ramhultafallet
Naturreservatet Ramhultafallet ligger vid Lygnerns norra strand. Fallhöjden är 65 meter från toppen och ner till Lygnern .Runt fallet finns ett par grillplatser varifrån man har en vacker utsikt över sjön.

 
  Tjolöholm Tjolöholms slott — Karta: Tjolöholms slott
Tjolöholms slott ligger på en halvö i Kungsbackafjorden. Slottet byggdes 1898-1904 av den göteborgska köpmannafamiljen Dickson. Kungsbacka kommun är idag ensam ägare till egendomen, vars totala areal är 550 hektar.