Koitjärves område omfattar 15,5 ha mark och anläggningen drivs av Scoutkåren Tallinns Fastighetsstiftelse.

Stiftelsens styrelse består av lika antal ledamöter från Scoutkåren Tallinn och från dess Föräldraförening. Styrelsen väljs på respektive förenings årsmöten och mandatperioden är två år. Styrelsen förvaltar och samordnar Koitjärves tillgångar, löpande verksamhet och uthyrning av stiftelsens anläggning.

 
   

Under andra världskriget flydde ca 100 000 ester undan den sovjetiska okupationen. Av dessa tog ca 25 000 sin tillflykt till Sverige. Även USA, Canada och Australien tog emot många ester.

Scoutrörelsen i Estland startade redan 1912 men avbröts av den sovjetiska och tyska ockupationen. Redan 1944 startades den estniska scoutrörelsen i Sverige.

Scoutrörelsen behövde mark för arbete och lägeraktiviteter. 1954 köptes Metsakodu (Skogshemmet) som ligger vid Tidans strand mellan Falköping och Jönköping.

År 1960 köptes ett torpställe vid sjön Lygnern i Halland. Stället fick namnet Koitjärve efter en liknande plats som före kriget funnits för ungdomsorganisationer i Estland. Koitjärve betyder Gryningssjön.

Nära Stockholm finns också en plats för liknande verksamhet. Den heter Veskijärve (Kvarnsjön) och köptes 1971.

Liknande anläggningar finns för estniska scouter i USA och Kanada.